מחירון תיקונים

לשם השקיפות בחרנו לצרף *מחירון עם התיקונים השכיחים ביותר. מומלץ להיכנס ללשונית "מידע מקצועי" או "שאלות נפוצות" על מנת לקבל מידע נוסף על תקלות ומה כולל התיקון. ובכל מקרה תמיד אפשר להתקשר ולהתייעץ.....זה בחינם.

*שימו לב, המחירים כוללים עבודה וחלקים (בצבע לבן) ומספר ביקורים במידת הצורך. כלל המחירים מתייחסים לחלון חדר סטנדרטי (מטר על מטר) ולכן המחיר הסופי בפועל יכול להיות שונה.

עבור פתחים גדולים יותר, צבעים שונים ותיקונים מורכבים המחיר הסופי עשוי להיות גבוה יותר ועבור מספר תיקונים, באותו ביקור, המחיר ליחידה יהיה נמוך יותר.